2.7.2018 / Gösterim Sayısı : 511

2018 YILI GENÇ ÇİFTÇİ BAŞVURU SONUÇLARI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, Kırsal Kalkınma Desteklemeleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ gereği 2018 yılı genç çiftçi projeleri açıklanmış olup aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi kapsamında tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerinden dolayı 176 çiftçimize toplam 5.280.000TL hibe ödemesi yapılacaktır.

Askı listesinde bulunan hak sahipleri ile 9-13 Temmuz arası sözleşme imzalanacak olup süresi içerisinde müracaat etmeyenler sözleşme hakkını kaybedeceklerdir.

Hibe sözleşmesi imzalama aşamasında aşağıdaki belgeler istenmektedir:

1- Genç çiftçinin başvuruda taahhüt ettiği kırsal alanda ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesi.

2- Bitkisel üretim konulu projeler için; hibe sözleşmesi imzalama tarihi itibari ile mülkiyeti başkasına ait veya genç çiftçinin hissesi bulunan yatırım parseline ilişkin diğer hissedarlar ile yapılan en az beş yıllık noter/muhtar onaylı kira sözleşmesi veya Taahhütname/Fiili Kullanım Taahhütnamesi.

3- Hayvancılık projeleri için "İşletme Tescil Belgesi" ve "Kapasite Uygunluk Belgesi". (Hisseli olmayan tam parsel sadece bir kişi tarafından projede kullanılabilecektir.)

4- Hayvancılık projelerinde kiralık olarak kullanılacak işletmelerde, İşletme Tescil Belgesi ve işletmenin üzerinde bulunduğu araziye ait (arazi üzerinde işletme görünmeyebilir) en az 3 yıllık noter/muhtar onaylı kira sözleşmesi veya Taahhütname/Fiili Kullanım Taahhütnamesi.

5- Verasete İştirak durumlarında; kişinin hissesinin bulunduğu parseller için noter/ muhtar       onaylı  kira     sözleşmesi       veya    "Taahhütname  ve        Fiili Kullanım Taahhütnamesi" düzenlenebilecektir.

6- Veraset iştirak kapsamında olan ve başvuru sahibinin hissesi bulunmayan parseller için tüm hissedarlar ile noter/muhtar kira sözleşmesi ve Taahhütname alınması şarttır.

7- Noter onaylı Tebliğ ekindeki "Taahhütname" istenir.

 2018 genc ciftci AskiListesiAsil.pdf

''