6.9.2018 / Gösterim Sayısı : 150

ORGANİK ARICILIK YAPAN YETİŞTİRİCİLERİN DESTEKLENMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/23)

​Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 3/9/2018 tarihinden itibaren 2/11/2018 günü mesai saati bitimine kadar EK-1’e uygun OAYYD başvuru dilekçesi, EK-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ve döner sermaye makbuz alındısı ile OTBİS’te kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvururlar. Organik arı yetiştiricileri kayıtlı oldukları il/ilçe dışında bulunuyorlarsa başvurularını bulundukları il/ilçe müdürlüklerine, arı konaklama belgesi ve veteriner sağlık raporu ile birlikte yapabilirler. Bu yetiştiricilerin desteklemeye ait müracaat başvurusu ve icmal işlemleri OTBİS’te kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülür.

Ekleri için tıklayınız.

''