1.6.2018 / Gösterim Sayısı : 218

İÇ SULARIMIZDA AV YASAĞI SONA ERİYOR

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna istinaden çıkarılan ve 13 Ağustos 2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01.09.2016 – 31.08.2020 tarihleri arasında; 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını düzenleyen ve 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğler gereği İlimizdeki iç sularda 1 Mart 2018 tarihinde başlayan su ürünleri genel av yasağı 1 Haziran 2018 tarihinde  bitecektir.

İç sulardaki av yasakları, bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak içsu kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla içsu balıklarının genel üreme dönemleri dikkate alınarak düzenlenmektedir.

 İç sularda stokların korunması, doğayı korumak ve sürdürülebilir balıkçılık için iç sularda balık avcılığına belirli dönemlerde yasaklar uygulanmaktadır. 

Bununla birlikte İç sularımızda devamlı yasak olan av araç gereçleri; Küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır. Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır. 

Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.

Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.


Unutmamalıyız ki sürdürülebilir avcılık, balıkların yaşamlarında en az bir kere üremelerine imkân vermekle sağlanır. Kaçak avcılık yaparak günü kurtarmak yerine, av yasaklarına uyarak hep birlikte geleceğimizi kurtaralım.


''