29.6.2018 / Gösterim Sayısı : 259

İLİMİZDE BULUNAN GÖL VE GÖLETLERE BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Bakanlık olarak, su ürünleri kaynaklarımızın ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi"ni yürütüyoruz.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanmasıyla 2017 yılında uygulamaya konulan 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında; Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesisleri'nde 2018 yılında üretilen 5 milyon sazan balığı yavrusundan, İl Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda ilimize 85.000 adet yavru sazan balığı tahsis edilmiş ve Hacıaslan, Yamaçoba, Karasu Çayı, Zülfikar ve Alleben  göletine bırakılmıştır.

Bu balıklar, Anadolu'muzun ekonomik ve tabii türleri arasında yer almakta olup vatandaşımız için kaliteli bir protein ve balıkçımız için önemli bir gelir kaynağı olmakla beraber, aynı zamanda hem sportif hem de ticari balıkçıların gözdesi olmaya devam ediyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından, sazan balığıyla beraber her yıl ortalama toplam 5 milyon adet kalkan, mersin ve Karadeniz alabalığı yavruları göl ve göletlere bırakılıyor. Bu yıl yapılacak balıklandırma çalışmalarıyla birlikte 2002 yılından bu yana toplam 85 milyon adet yavru balık, göl ve göletlere bırakılmış olacak.

Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkün. Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkân tanınması, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz ediyor.

Gelecek yıllarda da yeni balık türlerini iç sulara bırakarak, vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli proteine ulaşmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

''