İş Tanımları

İl Müdürlüğü

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü

Döner Sermaye

Hukuk

Ortak Görev ve Sorumluluklar

Sivil Savunma

İlçe Müdürlüğü

''