Formlar

Formlar

Çayır-Mera ve Yem şube.pdfGıda ve Yem şubesi.pdfHayvansağlığı Şubesi.pdfKırsal Kalkınma.pdfKordinasyon ve Tarımsal Veriler.pdfSivil Savunma.pdfSu Ürünleri Şube.pdfTarımsal Altyapı Şube.pdfForm_1 GTHB İç Tetkik Rapor Formu.pdfForm_2 GTHB İç Tetkik Soru Listesi Formu.pdfForm_3 GTHB İç Tetkik Uygunsuzluk Formu.pdfForm_4 GTHB Yıllık İç Tetkik Plan Formu.pdfForm_5 GTHB Düzeltici Faaliyet Talep Formu.pdfForm_06 Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Dış Kaynaklı.pdfForm_06 Kalite Birimi Dış Kaynaklı.pdfForm_07 Güncel Doküman Listesi.pdfForm_7 Güncel Doküman Formu.pdfForm_8 GTHB KYS Doküman Saklama Süreleri Formu.pdfForm_9 GTHB Doküman Revizyon Talep Formu.pdfForm_10 GTHB Uygun Olmayan Hizmet Formu.pdfForm_11 GTHB Uygun Olmayan Hizmet Takip Formu (1).pdfForm_12 GTHB Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Rapor Formu.pdfForm_13 GTHB Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu.pdfForm_14 GTHB Yıllık - Mazeret İzin Formu.pdfForm_15 GTHB Hastalık (Sıhhi) İzin Formu.pdfForm_16 GTHB Kısa Süreli İzin ve Görev Formu.pdfForm_17 GTHB Yurt Dışı İzin Formu.pdfForm_18 GTHB Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi.pdfForm_19 GTHB Devlet Memuru Yemin Formu.pdfForm_20 GTHB İşçi İzin İstek Formu.pdfForm_21 GTHB Daimi İşçi Değerlendirme Formu.pdfForm_22 GTHB Bilgi Notu Formu.pdfForm_25 GTHB Vekalet Formu.pdfForm_26 GTHB Yetki Devri Formu.pdfForm_27 GTHB Görev Devri Formu.pdfForm_28 GTHB Hata Bildirim Formu.pdfForm_29 GTHB Şikayet Formu.pdfForm_30 GTHB Tutanak Formu.pdfForm_31 GTHB Çalışan Öneri Formu.pdfForm_32 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu.pdfForm_33 Ön Mali Kontrol Kayıt Formu.pdfForm_34 içkontrol İzleme (soru) formu.pdfForm_35 GTHB Temel Süreç Tanım Formu.pdfForm_36 GTHB İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri.pdfForm_37 GTHB Ortak Görev ve Sorumluluklar.pdfForm_38 GTHB İş Süreçleri Evrak Takip formu.pdfForm_40 GTHB Süreç İzleme Formu.pdfForm_41 DÜZELTİCİ FAALİYET İZLEME LİSTESİ.pdfForm_42 GTHB Hizmet Alanlar Görüş Öneri ve Anket Formu.pdfForm_43 GTHB Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu.pdfForm_44 GTHB Hizmet Alanlar Şikayetleri Formu.pdfForm_45 GTHB Çalışan Görüş, Öneri Ve Anket Formu.pdfForm_46 GTHB Eğitim Kayıt - Katılım Formu.pdfForm_47 GTHB Eğitim Değerlendirme Formu.pdfForm_48 GTHB Oryantasyon Eğitim Tutanağı Formu.pdfForm_49 GTHB Eğitim Hizmeti Değerlendirme Formu.pdfForm_50 GTHB Soru Önergesi Bilgi Formu.pdfForm_51 GTHB Yazılı ve Sözlü Soru Öner. Kayıt Formu.pdfForm_52 ( Yılları Yatırım Bütçesi Teklif Formu).pdfForm_53 ( Yılı Prog. Süreç Det.Formu).pdfForm_54 Yılı Prog. Tedbir Tek. F.u.pdfForm_55 (Koordinasyon İletişim Formu).pdfForm_56 (Stratejik Plan Hedef Toplama Formu).pdfForm_57 (SP Hedef-Birim İlişkisi.).pdfForm_58 (Personelin Eğitim Düzeyi Formu).pdfForm_59 (Genel Personel Dağılımı Formu).pdfForm_60 (Mevcut Durum Formu).pdfForm_61 (Taşınmaz Dağılımı Formu).pdfForm_62 (Taşınır Dağılımı Formu).pdfForm_63 gıda kalıibrasyon.pdfForm_63 hayvan sağlığı kalibrasyon.pdfForm_64 GTHB Bakım Onarım Formu.pdfForm_65 GTHB Bilgi İşlem Bakım On. Talep Takip Formu.pdfForm_66 GTHB Periyodik Bakım Takip Formu.pdfForm_67 GTHB htiyaç Talep Formu.pdfForm_68 Taşıt görev emri.pdfForm_69 TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME FORMU.pdf

''