T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ANTEPFISTIĞI BUDAMA ARTIKLARININ 15 MART-15 EKİM AYLARI ARASINDA İMHA EDİLMESİ HAKKINDA 2019/1 SAYILI VALİLİK GENELGESİ

Yayın Tarihi : 29.3.2019

​     2019/1 sayılı Valilik Genelgesi kapsamında Antepfıstığı budama artıklarının 15 Mart- 15 Ekim tarihleri arasında imha edilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde imha etmeyen  biriktirenler üreticiler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi uyarınca "Emre Aykırı Davranışta" bulunmaktan idari para cezası uygulanması gerekmektedir. Konuya çiftçilerimizin hassasiyet göstermesini ve genelgeye uymasını gerekmektedir.

     2019 yılında 320 TL (Üçyüzyirmi TL.) idari para cezası verilir.

 

     BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.