T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İLİMİZDE BULUNAN GÖL VE GÖLETLERE BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Yayın Tarihi : 4.7.2019

     Bakanlık olarak, su ürünleri kaynaklarımızın ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi'ni yürütüyoruz.

     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanmasıyla 2016 yılında uygulamaya konulan 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında; Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesisleri'nde 2019 yılında üretilen sazan balığı yavrularından, İl Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda ilimize 40.000 adet yavru sazan balığı tahsis edilmiş ve Hacıaslan, Yamaçoba, Tahtaköprü Barajı, Hamidiye Göleti ve Alleben  göletine bırakılmıştır.

     Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkün. Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkân tanınması, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz ediyor.

     Gelecek yıllarda da yeni balık türlerini iç sulara bırakarak, vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli proteine ulaşmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.