T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN KÜPELENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMA ÇALIŞMASI

Yayın Tarihi : 21.5.2021

BASIN AÇIKLAMASI

 

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN KÜPELENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMA ÇALIŞMASI

Bilindiği üzere; sığır cinsi ve koyun keçi türü hayvanların tanımlanması tescili izlenmesi yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler ile sığır cinsi hayvanların tanımlama süresi doğumundan itibaren 3 aydan 6 aya koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanma süresi doğumdan itibaren 6 aydan 12 aya çıkartılmıştır.

Ayrıca mücbir sebepler (coğrafi yapı, personel araç durumu, iklim şartları, doğal afet, idare kaynaklı gecikmeler vb.) nedeniyle ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanamayan her yaştan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tanımlaması ve kayıt altına alınması yetkisi İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonlarına verilmiştir.

Tüm dünyada olduğu gibi İlimizi de etkisi altına alan Covid-19 Pandemisi  küpeleme ve kayıt işlemleri sekteye uğramıştır. Yetiştiricilerimizi mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla 04.05.2021 tarih ve 2021/04 sayılı "Gaziantep İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı" gereği İlimiz genelinde 31.12.2021 tarihine kadar ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanamayan her yaştan büyükbaş ve küçükbaş hayvanın tanımlanarak kayıt altına alınması kararı alınmıştır.

Yetiştiricilerimizin işletmelerinde mevcut olan küpesiz hayvanlarını İlçe Müdürlüklerimize bildirerek yıl sonuna kadar küpeletmelerini rica ederiz.

İlimizde yürürlüğe giren bu uygulama sadece işletmede tespit edilen tanımlanmamış hayvanları kapsamaktadır. Sevk esnasında yakalanan belgesiz ve küpesiz olan hayvanlar için idari yaptırımlar devam etmektedir.

            Kamuoyuna duyurulur.