T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tarımda Tasarruflu Su Kullanımı Çalıştayı İlimizde Gerçekleştirildi

Yayın Tarihi : 22.12.2022

 İLİMİZDE TARIMDA TASARRUFLU SU KULLANMA PROGRAMI ÇALIŞTAYI YAPILDI

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli sonuçlarından olan su kaynaklarının azalması, çevresel etki yanında sürdürülebilir yaşamı engelleyecek boyutlara ulaşmaktadır. Su kaynaklarına doğrudan ve dolaylı etkide bulunan küresel ısınma, su ve su kaynaklarının önemini daha da arttırmaktadır. Küresel ısınma sonucu su kaynaklarında ciddi sorunlar yaşanmakta olup tarım ve orman ürünlerinde azalışa neden olması beklenmektedir. Ekolojik dengenin korunması ve insan topluluklarının sürdürülebilir gelişiminin sağlanması için, su kaynaklarının bugün ve gelecekteki gereksinimleri karşılayabilecek en akılcı şekilde kullanılması gerekmektedir.

Tarımsal üretimde suyun etkin kullanılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı" uygulanmaya başlanmıştır. Programın ana hedefi Tasarruflu ve modern sulama uygulamalarının çiftçi şartlarında yaygınlaştırarak sürdürülebilir tarımı desteklemektir.

Bu kapsamda İlimizde tarımsal sulama konusunda Eğitim ve Yayım faaliyetleri çalışmalarına Haziran-2022 tarihinde başlanmıştır. Eğitim faaliyetleri çalışmalarında 32 kadın, 357 erkek olmak üzere toplamda 389 üreticimize eğitim verilmiştir. Program çalışmaları İl Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından devam etmektedir.

"Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı" çalıştayı 12.12.2022 tarihinde Tilmen Otelde yapıldı. Çalıştaya; Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, DSİ, TMO, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü, İl Kontrol Laboratuvarı, Orman İşletme Müdürlüğü, Ziraat Odaları, Sulama Birlikleri, Üretici Birlikleri, Meslek Odaları, Şube Müdürlükleri, İlçe Tarım Müdürlükleri ve üreticiler katıldı.