Etik Davranış Kuralları

​ETİK KURALLARI BEYANNAMESİ
• Gaziantep İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün tüm çalışanları iş ve işlemlerinde iyi örnek olmayı ve politik davranmamayı esas alır.
• Çalışanlar arasında iyi iletişim kurulmasına özen gösterilir.
• Çalışmalarda ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım sergilenir.
• Alınan kararların tarafsız ve bağımsız olması sağlanır.
• Çalışanlar arasındaki iş bölümünde, personelin niteliğine azami ölçüde dikkat edilir.
• Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı bir ortam vardır.
• Yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ve iş dağılımları yoruma açık olmayacak şekilde tutarlı, net ve yazılı bir şekilde düzenlenmiştir.
• İş bölümü yanında iş takvimi de yapılır.
• Kamu malları ve kaynaklarının amaç dışı faaliyetlerde kullanılmamasına, etkili ve verimli kullanılmasına ve tasarrufuna önem verilir.
• Kurum çalışanlarına karşı olabilecek psikolojik şiddet, baskı ve taciz gibi olumsuz iç ve dış etkenlere karşı önlem alınır.
• Moral ve motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.
• Çalışanların eşit şartlarda güncel gelişmelere ayak uyduracak, kişisel/mesleki gelişim ve eğitim almalarına önem verilir.
• Yöneticiler ve çalışanlar arasında güven esastır.
• Çalışanlar görevlerini sahiplenir, özverili ve çözüm odaklı davranış sergilerler.
• Çalışanların birbirleriyle işbirliği ve bilgi paylaşımında bulunmalarına dikkat edilir.
• Çalışanlar işleriyle ilgili güncel mevzuatı takip eder, mevzuat dışı müdahalelerde bulunmazlar.
• Yöneticiler ve çalışanlar kılık kıyafet ve duruşları ile kurumunu en iyi şekilde temsil ederler.
• Kurumda yetki ve sorumluluklar eşitlik ilkesine göre dağıtılır.
• Önyargıdan uzak, her türlü fikre açık ve hoşgörülü bir yönetim tarzı sergilemeye dikkat edilir.
• Bilgi birikimi olan çalışanların kurum için önemli olduğu kendilerine hissettirilir ve faaliyetlere dâhil olmalarına önem verilir.
• İş deneyimi ve becerisi sınırlı olan personelin de faaliyetlere katılımı için tedbir alınır.
• Başarılı çalışmalar yasal mevzuattaki ödüllendirme sistemi ile takdir edilir.
• Meslekler arası çatışmalara ve meslek ayrımcılığına fırsat verilmez.
• Kurumda yapılan işlerde mevzuata uygunluk, süreklilik, sürdürülebilirlik ve saydamlık gözetilir.
• Ekip çalışması ilkesine önem verilir.
• Tecrübe sahibi personeller deneyimlerini paylaşmaktan kaçınmazlar.
• Çalışanların sunulan imkânlardan adil bir şekilde yararlanmalarına dikkat edilir.
• Çalışanlar kendilerini ön plana çıkarmak adına diğer çalışma arkadaşlarını küçük düşürecek davranışlarda bulunmazlar.
• Yöneticiler ve çalışanlar iş ve işlemlerinde müşteri memnuniyetine büyük önem verirler.
 

 

                                                             Mehmet KARAYILAN

                                                İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü

''