Şube Müdürlüklerimiz

Gıda ve Yem

​Şube Müdürlüğümüzün Görev ve Sorumlulukları

a) Gıda ve yem güvenilirliliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri Bakanlığın belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek,


b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, isleme ve satış-pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak, üretim, satış yeri ve toplu tüketim yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak,


c) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,


c) Kombina ve mezbahalarda görev yapan akredite veteriner hekimlerin kaydını yapmak ve bunları konuyla ilgili mevzuatta belirlenmiş görevleri yönüyle denetlemek,


d) Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına göre üretilen ürünlerin gıda güvenirliği yönüyle denetimlerini yapmak,


e) Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel şikâyet veya alo gıda ihbar hattına gelen şikâyetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme işlemlerini yürütmek,


f) Gıda ve beslenmeyle ilişkili olarak gerek bakanlıktan gelen, gerekse il düzeyinde belirlenmiş projelerle ilgili çalışmalar yürütmek,


g) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek,


ğ) Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, isleme ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili olarak gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek,


h) Diğer mevzuat ve il Müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.


​Adı Soyadı​Mehmet Arif AKPINAR
​Ünvanı​Şube Müdürü
​Telefon​(0342) 321 10 59
​Elektronik Posta​mehmetarif.akpinar@tarimorman.gov.tr
​Doğum Yeri ve Tarihi​01.10.1979-Gaziantep
​Eğitim Durumu​Lisans-Mühendis (Gıda)
​Yabancı Dil​İngilizce
​Bilgisayar​Windows-Microsoft Office
​Çalışma Hayatı

​2004-2015 Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi Mühendis

2015-2018 Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi-Şube Müdürü

2018-... Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi-Şube Müdürü

​Medeni Durumu​Evli ve iki çocuk babasıdır.
​Adı Soyadı
Ünvanı​​Elektronik Posta Adresi
Dahili Telefon​
​Arif ÇELİKDEMİR
Mühendis​
​arif.celikdemir@tarimorman.gov.tr
 Pbx: 1605
​Hacı GÜNDOĞDU
Mühendis​​haci.gundogdu@tarimorman.gov.tr
 ​Pbx: 1603
​Erdal AKSOY
Mühendis​​erdal.aksoy@tarimorman.gov.tr
​ Pbx: 1503
​Seyit Ali DÖNMEZ
​Mühendis
seyitali.donmez@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1606
​Esra KÖSETÜRKMEN
Mühendis​​esra.koseturkmen@tarimorman.gov.tr
 Pbx: ​1505
​İsmail ÇELİK
Mühendis​​ismailcelik@tarimorman.gov.tr
 Pbx: ​1612
​Nazlı HINISLI
​Mühendis
nazli.hinisli@tarimorman.gov.tr​ Pbx:  1607
​Zahide TAN
Veteriner Hekim​​zahide.tan@tarimorman.gov.tr
 Pbx: 1609​
​Çetin SEVİGEN
Veteriner Hekim​​cetin.sevigen@tarimorman.gov.tr
 Pbx: 1603​
​Ahmet ERKANLI
Veteriner Hekim​​ahmet.erkanli@tarimorman.gov.tr
​ Pbx: 1504
​Hatice Tülin ÇELEBİ
​Veteriner Hekim
​haticetulin.celebi@tarimorman.gov.tr
​ Pbx: 1609
​Abdülmelik KARAGÖZVeteriner Hekim​abdulmelik.karagoz@tarimorman.gov.tr Pbx: 1506
​Mehmet AKSOYVeteriner Hekim​aksoymehmet@tarimorman.gov.tr Pbx: 1612​
​İlker ÖZTÜRKVeteriner Hekim​ilker.ozturk@tarimorman.gov.tr Pbx: 1610​
​Hilal ÇOLAKVeteriner Hekim​hilal.colak@tarimorman.gov.tr Pbx: 1607​
​Niame Eser TÜYSÜZGıda Mühendisi​naimeeser.tuysuz@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1602
​Meryem AKÇADAĞGıda Mühendisi​​meryem.akcadag@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1602
​Müslüm KURUTAN​Gıda Mühendisi​muslum.kurutan@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1610
​Zehra ZORBAGıda Mühendisi​​zehra.zorba@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1607
​Mustafa AYTEKİNGıda Mühendisi​​mustafa.aytekin@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1606
​Sait ERDOĞANGıda Mühendisi​​erdogan.sait@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1605
​Ramazan GÜNGÖRGıda Mühendisi​​ramazan.gungor@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1503
​Aysun KIZIKLIGıda Mühendisi​​aysun.kizikli@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1604
​Yücel SUBAŞIGıda Mühendisi​​yucel.subasi@tarimorman.gov.tr Pbx: 1504​
​Zeynep Tuğba KURTGıda Mühendisi​​zeyneptugba.akbulut@tarimorman.gov.tr Pbx: 1608​
​Emine BAKANGıda Mühendisi​​emine.bakan@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1608
​Fatma Nazan SUBAŞIGıda Mühendisi​​fatmanazan.ciftci@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1608
​Sevgi İRAZGıda Mühendisi​​sevgi.iraz@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1505
​Mahmut BAYDOĞAN​Gıda Mühendisi​mahmut.baydogan@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1503
​Ali Çağlar GÜNGÖRGıda Mühendisi​​alicaglar.gungor@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1612
​Şükrü YILDIZGıda Mühendisi​​sukru.yildiz@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1610
​Fatma AYAKTAŞGıda Mühendisi​​fatma.ayaktas@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1604
​Önder ELBİSTANLIGıda Mühendisi​​onder.elbistanli@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1610
​Oğuzhan Ali TUNÇ
Gıda Mühendisi​oguzhanali.tunc@tarimorman.gov.tr Pbx: 1610​
​Özlem ŞENDİLMühendis (Su Ürünleri)​​ozlem.caymaz@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1604
Ha​lime Günaydın SÖNMEZTekniker​​halime.gunaydin@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1503
​Taner GÜVEN​Tekniker​taner.guven@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1503
​Kader KIZIL​Tekniker​kader.kizil@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1503
​Bilge ERDEM​Tekniker​bilge.erdem@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1503
​Hatice KARAV.H.K.İ.​​haticekara@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1613
​Cuma GÜNEŞİşçi​​cuma.gunes@tarimorman.gov.tr
​ Pbx: 4079
​Nevzat BOZKURTİşçi​nevzat.bozkurt@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 4079

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı

​Şube Müdürlüğümüzün Görev Ve Sorumlulukları

a) İlin bitkisel üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak,

b) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek,

c) İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek,

c) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak,

d) Urun kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek,

e) Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını ortaya koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak,

f) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek

alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak,

g) İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet göstermek,

ğ) İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette bulunmak,

h) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlara göndermek,

ı) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

i) Tohumluk üretici, isleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü yapmak,

j) Tohumluk, sus bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb üretim materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek.

k) İl dahilinde faaliyette bulunan her turlu gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,

l) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek,

m) İlde ilk defa faaliyete gecen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,

n) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,

o) İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek,

ö) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,

p) İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak.

r) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve zararlıları ile erken uyarı tahmin vb yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi en az kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu islerle ilgili gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak,

s) Tarımsal isletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol etmek, izlemek ve denetlemek,

ş) Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel urun hareketlerini ilde kontrol etmek,

t) İl dahilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek,

u) Zirai ilaç satısı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği gibi hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçekleştirmek.
v) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları belgelendirmek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.
y) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere

tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,

z) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

aa) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak.

ab) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak,

​Adı Soyadı​Makbule Gül GİRİŞKEN
​Ünvanı​Şube Müdürü
​Telefon​(0342) 321 10 65
​Elektronik Postamakbulegul.girisken@tarimorman.gov.tr
​Doğum Yeri ve Tarihi​Gaziantep-11.08.1969
​Eğitim DurumuYüksek Lisans-Mühendis (Ziraat)
​Yabancı Dil​İngilizce
​Bilgisayar​Windows - Microsoft Office
​Çalışma Hayatı

1993-1997 yılları arasında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Orta Pazar Çay fabrikasında Ziraat Mühendisi

1997-2001 yıllarında Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğünde Sınıf Öğretmeni

2001 yılında Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Proje İstatistik Şube Müdürlüğünde Ziraat Yüksek Mühendisi

2015-2018 Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi-Şube Müdürü

2018-... Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi-Şube Müdürü

Medeni Durumu​Evli ve iki çocuk annesidir.
Adı SoyadıÜnvanı​Elektronik Posta Adresi​Dahili Telefon
​Zeliha KAVCIMühendis​​zeliha.kavci@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1104
​Asım YÜKSELTAN​Mühendisasim.yükseltan@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1107
​Mustafa KAYA​Mühendis​mustafa.kaya@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1107
​Ayhan COŞKUN​Mühendis​ayhan.coskun@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1001
​Bekir ARI​Mühendis​bekir.ari@tarimorman.gov.tr Pbx: 1103​
​Murat PARLAK​Mühendis​murat.parlak@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1102
​Kenan SEÇKİN​Mühendis​kenan.seckin@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1110
​Tamer TOPRAK​Mühendis​tamer.toprak@tarimorman.gov.tr Pbx: 1001​
​Kurban NEDRET​Mühendis​kurban.nedret@tarimorman.gov.tr Pbx: 1106​
​Ömer LAÇİN​Mühendis​omer.lacin​@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1107
​Ayşe Özlem KARACA ​Mühendisayseozlem.karaca@tarimorman.gov.tr Pbx: 1105​
​Günay KISA​Mühendis​gunay.kisa@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1102
​Yunus Emre İLBEĞİ​Mühendis​yunusemre.ilbegi@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1103
​Nermin BÖLÜK​Mühendis​nermin.boluk@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1001
​Veli Adil ÇELEBİ​Mühendis​veliadil.celebi@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1104
​Duriye ASLAN​Mühendis​duriye.aslan@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1103
​Vahap CAN​Mühendis (Tütün)​vahap.can@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1103
​Ragıp BAKAR​Mühendis (Harita)​ragip.bakar@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1104
​Bihter ÖZKIR​Mühendis (Kimya)​bihter.ozkir@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1109
​Mehmet KABAKÇI​Tekniker​mehmet.kabakci@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1106
​Adem ESKİCİ​​Tekniker​adem.eskici@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1105
​Mehmet DOĞRUGÖRÜR​​Teknikermehmet.dogrugorur@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1109
​İsmail ŞİRİN​Memur​ismail.sirin@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1108
​Ömer Faruk ONAY​İşçi​omerfaruk.onay@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1108

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği

​Şube Müdürlüğümüzün Görev Ve Sorumlulukları

a) Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, guvenilir gıda temini ve hayvan ve urunlerinden insanlara ve hayvanlara gecen hastalıkların onlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il capında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karsı koruyucu hizmetleri yurutmek, tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek,

b) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek

c) Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek,

ç) Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek,

d) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, tasıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,

e) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,

f) Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi, kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal urun, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,

g) İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,

ğ) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.

h) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak,

ı) Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.

i) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan isletmelerin, teknik yönden kontrolünü yapmak,
j) Bakanlığın belirlediği çerçevede, ilde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları denetlemek,
k) İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

l) Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek,

m) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık isletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek,

n) Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek ve denetlemek,

o) Hayvancılık ve su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak,

o) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde isletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve yetiştiriciliğe, su ürünlerinin islenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve isletilmesine, su ürünleri ile ilgili her turlu bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek,

p) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak,

r) Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her turlu teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve balıkçı barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma ve kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve isletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini korumaya yönelik tedbirler almak,

s) Su ürünlerinin yetiştiriciliği kapsamında ithalat ve ihracat işlemlerini Bakanlık faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirmek,

s) Su ürünleri üretim, isleme ve satış yerlerinin ruhsatlandırmak, denetlenmek,

t) Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri yapmak,

u) Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, cakıl ve benzeri maddelerin alınması ve isletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

u) Kalıntı - nitrat izleme çalışmaları; alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler

yapmak,

v) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere,

tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla iletmek,

y) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

z) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,

aa) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.,

Adı Soyadı​Emin KETEN
​Ünvanı​Şube Müdürü
Telefon​(0342) 360 00 16
​Elektronik Posta​emin.keten@tarimorman.gov.tr
​Doğum Yeri ve Tarihi​19.06.1973-Denizli
​Eğitim Durumu​Lisans-Veteriner Hekim
​Yabancı Dil​İngilizce
​Bilgisayar​Windows-Microsoft Office
​Çalışma Hayatı

​1990-1990 Adıyaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni

1996 -1999 Şırnak-Cizre İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İlçe Müdürü

2000-2005 Antalya-Gaziapaşa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Veteriner Hekim

2005-2006 Gaziantep-Oğuzeli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Veteriner Hekim

2006-2014 Gaziantep-Şahinbey İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Veteriner Hekim

2014-2018 Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi-Şube Müdürü

2018-... Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi-Şube Müdürü

​Medeni Durumu​Evli ve dört çocuk babasıdır.
Adı SoyadıÜnvanı​​Elektronik Posta AdresiDahili Telefon​
​Mehmet KILIÇ
Veteriner Hekim​​kilic.mehmet@tarimorman.gov.tr
 Pbx: 15​
​Ali İhsan KAYA
Veteriner Hekim​​aliihsan.kaya@tarimorman.gov.tr
 Pbx: 12​
​Hülya YILMAZ
​Veteriner Hekim​
​hulya.yilmaz@tarimorman.gov.tr
​ Pbx: 14
​Filiz BİÇİCİ
​Veteriner Hekim​
​filiz.bicici@tarimorman.gov.tr
​ Pbx: 13
​Ali Orhan SÖZMEN
​Veteriner Hekim​
​aliorhan.sozmen@tarimorman.gov.tr
​ Pbx: 15
​Müşavver GÖÇMEN
​Veteriner Hekim​
​musavver.gocmen@tarimorman.gov.tr
​ Pbx: 13
​Hakan DİLLİ
​Veteriner Hekim​
​hakan.dilli@tarimorman.gov.tr
​ Pbx: 12
​Müslüm ÇİFTÇİ
​Veteriner Hekim​
​muslum.ciftci@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 13
​Süleyman DENİZ
Veteriner Hekim​​​suleyman.deniz@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 12
​Enver Kürşat ÖZBEZEK
​Veteriner Hekim​​
​enverkursat.ozbezek@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 14
​Mehmet Ali DAŞDEMİR
​Veteriner Hekim​
​mehmetali.dasdemir@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 14
​Halil ÖZDEMİR
​Veteriner Sağlık Teknikeri
​halil.ozdemir@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 16
​Mustafa ÇİÇEK
​Veteriner Sağlık Teknikeri
​mustafa.cicek@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 16
​Hüseyin ÜSTÜNTAŞ
​Veteriner Sağlık Teknisyeni
​huseyin.ustuntas@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 16
Mehmet TÜTÜNCÜOĞLU​Teknisyen
mehmet.tutuncuoglu@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 0
​Hamza TAŞDEMİRMemur​​hamza.tasdemir@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 0
​Selma KIVRIM
​İşçi
​selma.kivrim@tarimorman.gov.tr
 Pbx: ​0
Orhan TİRYAKİ
​İşçi
​orhan.tiryaki@tarimorman.gov.tr
​ Pbx: 0
​Rıza KAR
​İşçi
​riza.kar@tarimorman.gov.tr
​ Pbx: 0
​Hasan GÜL
​İşçi
​hasan.gul@tarimorman.gov.tr
​ Pbx: 0
​Yemliha TAŞKIN
​İşçi
​yemliha.taskin@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 0
​Ahmet BARKAY
​İşçi
​ahmet.barkay@tarimorman.gov.tr
 Pbx: 0
​Ali Rıza YİĞİT
​İşçi
​aliriza.yigit@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 0
​Hatice KIRMIZIİşçi​​hatice.kirmizi@tarimorman.gov.tr Pbx: 0​


Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Alt Yapı

Şube Müdürlüğümüzün Görev Ve Sorumlulukları

a) Arazi ve toprak etudu, sınıflama ve haritalama islerini yapmak, yaptırmak,

b) Toprak ve arazi veri tabanına iliskin calışmalar yapmak,

c) Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak ve yaptırmak,

ç) Arazi kullanım planlarına yapmak, yaptırmak,

d) Calısma konular ile ilgili ihale ve kesin hesap islemlerini yapmak,

e) Tarımsal uretim potansiyeli yuksek ovaların belirlenmesi islemlerini yapmak,

yaptırmak,

f) Tarımsal amaclı arazi kullanım planlarını hazırlamak, hazırlatmak

g) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuarlarının kurulus izinleri ile ilgili islemleri

yurutmek,

ğ) Toprak ve arazilerin korunması, gelistirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili

calısmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su,

biyolojik cesitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından kaynaklanan

bozulmalarını onlemek icin gerekli tedbirleri almak,

h) Tarım dışı. arazi kullanım taleplerini değerlendirmek,

ı) Hazine arazisinin kamu kuruluslarına tahsis islemlerini yapmak,

i) Tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanımını sallamak icin gerekli

tedbirleri almak, aldırmak ve zorunlu hallerde amac dısında kullanımına izin vermek,

j) Dağıtılmayan hazine arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak,

k) Diğer kamu kurum ve kuruluslar ile isbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas

nufus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek,

l) Tarım arazilerinin korunması ve gelistirilmesine yonelik uygulanmıs veya planlanan

projelerin tarımsal uretime etkileri yonunden incelenmesi ve değerlendirilmesi icin ilgili

kuruluslarla isbirliği yapmak, yatırım onceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak

m) Tarım arazilerinin bolunmesini engellemek amac. ile gerekli calısmalar. yapmak,

n) Tarım arazilerinin tevhid, ifraz ve vasıf değisikliği gibi taleplerini değerlendirmek,

o) Toprak koruma kurullarının sekreterya hizmetlerini yurutmek, calısmalarda

bulunmak ve katılım sa.ğamak,

o) Arazi toplulastırma ve tarla ici gelistirme hizmetleri ile ilgili etut, proje ve

uygulama islemlerini yapmak, yaptırmak

p) 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan ozel arazi toplulastırma taleplerini

değerlendirmek, kontrol etmek,

r) Arazi derecelendirme islemlerini yapmak, yaptırmak,

s) Yeter gelirli isletme büyüklüğünü hesaplamak, sürdürülebir isletme ölçeğini belirleyerek arazi edindirme islemlerini yurutmek,

s) Arazi dağıtım  ve kiralama calısmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satıs izni, ipotek

ve temlik islemlerini yurutmek,

t) Kamulastırma islemlerini yurutmek,

u) Kırsal alan duzenlemesi, gelistirilmesi ve altyapı calısmalarını yapmak, yaptırmak,

u) İdari bağlılık  islemlerini (koy alt. yerlesim birimlerinin birlestirilerek yeni koy

olusturulması, bağımmsız koy olusturulması) yurutmek,

v) Sulama projelerinin etut, proje ve uygulamaların yapmak, yaptırmak,

y) Mevcut sulama sebekelerinde sulama sonuclarını bitkisel uretim, sulama ve toprak

koruma acısından izlemek de.erlendirmek ve iyilestirici tedbirler almak,

z) Calısma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap islemlerini yapmak,

aa) Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını

sağlamak,

bb) Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin

yaygınlastırılmasına yonelik calısmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve desteklemek,

cc) Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve uygun

projeler (Erozyon, drenaj, arazi .slah. vd.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve

uygulatmak,

cc) İl dahilinde sulamaya acılan alanlarla ilgili kuruluslarca isbirliği yaparak sulu tarım

tekniklerini hazırlanacak bir program icerisinde ciftcilere öğretmek ve yaymak.

dd) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, brosur, el

kitab., demonstrasyonlar, gosteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve ciftcilere

ulastırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere ciftcilere yay.m yoluyla iletmek,

ee) Ornek ciftci yetistirmek gayesi ile ciftci cocuklar., kadınlar ve gencleri icin eğitim

programlar. ve projeleri uygulamak

ff) Diğer mevzuat ve il müdürü tafından verilecek benzeri gorevler yapmak.

Adı Soyadı​Ahmet ALTIKAT
​Ünvanı​Şube Müdürü
​Telefon​(0342) 321 10 64
​Elektronik Posta​ahmet.altikat@tarimorman.gov.tr
​Doğum Yeri ve Tarihi

​01.01.1967-Malatya

​Eğitim Durumu​Yüksek Lisans-Mühendis (Ziraat)
​Yabancı Dil​İngilizce
​Bilgisayar​Windows-Microsoft Office
​Çalışma Hayatı

​1992-1996 Diyarbakır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Mühendis

1996-2011 GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Mühendis

2011-2014 Gaziantep-Oğuzeli İlçe Gıda Tarım ve Hayancılık Müdürlüğü Mühendis

2014-2018 Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Alt Yapı Şubesi-Şube Müdürü

2018 -...Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Alt Yapı Şubesi-Şube Müdürü

​Medeni Durumu​Evli ve üç çocuk babasıdır.
Adı SoyadıÜnvanı​​Elektronik Posta AdresiDahili Telefon
Ender BONCUKOĞLUMühendis​​ender.boncukoglu@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1409
​Çiğdem KILIÇ​Mühendis​​cigdem.kilic@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1410
​Abdurrahman GÜNERİ​Mühendis​abdurrahman.guneri@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1409
​Abuzer BOZKURT​Mühendis​​abuzer.bozkurt@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1409
​Mustafa AKÇAKOCA​Mühendis​​mustafa.akcakoca@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1412
​Bülent MAHSERECİ​Mühendis​​bulent.mahsereci@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1412
​Fahrettin MADEN​Mühendis​​fahrettin.maden@tarimorman.gov.tr Pbx: 1412​
​Mehmet Faruk BEKÇİOĞLU​Mühendis​mehmetfaruk.bekcioglu@tarimorman.gov.tr Pbx: 1409​
​Sabire DURAN​Mühendis​​sabire.duran@tarimorman.gov.tr Pbx: 1411​
​Mehmet ÖZKUL​Mühendis​​mehmet.ozkul@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1412
​Bahattin SEYDA​Mühendis​​bahattin.seyda@tarimorman.gov.tr Pbx: 1411​
​Gizem GÖKÇEK​Mühendis​​gizem.gokcek@tarimorman.gov.tr Pbx: 1411​
​Başak KALE​Mühendis​​basak.kale@tarimorman.gov.tr Pbx: 1410​
​Hatice YURDABAKAN​Memur​hatice.yurdabakan@tarimorman.gov.tr Pbx: 1408​
​Celal ŞAHAN​Memur​celal.sahan@tarimorman.gov.tr Pbx: 1408​
​Adem GÜNDOĞDU​İşçi​adem.gundogdu@tarimorman.gov.tr Pbx: 1408​

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler

​Şube Müdürlüğümüzün Görev Ve Sorumlulukları

a) İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek,

b) (Değişik: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) İl yayım programlarının görev alanları ile ilgili kısmını hazırlamak ve program gerçekleşmelerini izlemekle görevli ildeki diğer şube müdürlükleri ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yaparak; ilin yayım programını ildeki tarımsal sorunların çözümüne ve belirlenen hedeflere ulaşacak şekilde hazırlamak, ilin yayım programının ve programlarla ilgili gerçekleşmelerin Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,

c) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon programlamak ve yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak.

ç) İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak, tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak,

d) İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin dağıtımının planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime göndermek,

e) Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek,

f) Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda; il müdürlüğü görev konularına ait ilde üretilen tüm bilgilere ilişkin tarımsal veri tabanı oluşturmak, istatistik ve döküm çalışması yapmak, tarımsal veri tabanındaki bilgileri Bakanlık merkez birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşmak, bu münasebetle İl Müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi’ni kurmak, İstatistik Veri Ağı (İVA), Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) ve diğer istatistik projeleri kapsamında veri ve bilgilerin zamanında toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

g) Ürünler, riskler bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine ilişkin çalışmalar yapmak,

ğ) (Değişik: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek ve tarım sigortası uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak.

h) (Değişik: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Afete uğrayan çiftçilerin hasar tespit çalışmalarını yapmak ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ile ilgili çalışmaları yürütmek,

ı) (Değişik: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde Bakanlığımızla ile ilgili çalışmaları yürütmek.

i) Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

j) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Afete uğrayan çiftçilerle ilgili yapılabilecek diğer mevzuat düzenlemeleri kapsamdaki çalışmaları yürütmek,

k) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) İl müdürlüğü faaliyetlerinde birden fazla şubeyi ilgilendiren konular başta olmak üzere şubeler arası koordinasyonu sağlamak,

l) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek, uygulamaları yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak,

m) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Köy ve beldelerde istihdam edilen Tar-Gel personelinin yeni çalışma alanlarının planlanması, faaliyetleri, eğitimleri ve yer değişiklikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

n) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Kırsal alanda yaşayan kadına yönelik ev ekonomisi konularında eğitim ve yayım çalışmalarını planlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.

o) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Kırsal alanda yaşayan kadınların tarımsal üretime katılımını sağlamak, eğitim ihtiyacına dayalı plan ve programlar hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, fiziksel ve sosyal çevre ile olan ilişkilerini düzenlemek, kadının durumu ve sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak, çözüm önerileri ortaya koymak, projeler geliştirmek ve uygulamak.

ö) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

​Adı Soyadı​Cemalettin ALPASLAN
​Ünvanı​Şube Müdürü
​Telefon​(0342) 321 10 60
​Elektronik Posta​cemalettin.alpaslan@tarimorman.gov.tr
​Doğum Yeri ve Tarihi​07.02.1967-Gaziantep
​Eğitim Durumu​Lisans-Mühendis (Ziraat)
​Yabancı Dil​İngilizce
​Bilgisayar​Windows-Microsoft Office
​Çalışma Hayatı

​1989-2004 Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. (TÜGSAŞ) Başmühendis

2004-2005 Gaziantep-Yavuzeli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İlçe Müdürü

2005-2010 Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şubesi Mühendis

2010-2018 Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi-Şube Müdürü

2018-... Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi-Şube Müdürü

​Medeni Durumu
​Adı SoyadıÜnvanı​​Elektronik Posta AdresiDahili Telefon​
​Sadık KAYIN​Mühendis​sadik.kayin@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1405
​Sait DEMİRKIRAN​Mühendis​sait.demirkiran@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1405
​İsmail TEMİZ​​Mühendis​ismail.temiz@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1402
​Sedat GÖKOĞLU​​Mühendis​sedat.gokoglu@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1402
​Ayşegül PARİM​​Mühendis​aysegul.parim@tarimorman.gov.tr Pbx: 1404
​Eda ERDOĞDU​​Mühendis​eda.erdogdu@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1404
​Hasan KILINÇ​​Mühendis​hasan.kilinc@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1404
​Halise ÖZTÜRK​Tekniker​halise.ozturk@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1403
​Aysel ESKİCİ​Tekniker​aysel.eskici@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1403
​Eyyüp AKYOL​Teknisyen​eyyup.akyol@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1403
​Tülay DOĞAN​Memur​tulay.dogan@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1406

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme

Şube Müdürlüğümüzün Görev Ve Sorumlulukları

a) Projeye dayalı olarak kurulacak isletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,

b) Tarım arazisinde ekili, dikili bitki alanlarının ve bunların ürünlerinin, taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel kanunlara göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı olmak,

c) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak.

c) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek,

d) Çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,

e) İl dahilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye isletmeler, vakıflar, tarım ürünlerini isleyen, pazarlayan şirketlerin kurulmasına yol göstermek, yardımcı olmak,

f) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,

g) Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak,

ğ) İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak,

h) Tarım ürünlerinin islenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek,

ı) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin il ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,

i) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,

j) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,

k) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

l) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Adı Soyadı​Aynur ÖNDER
​Ünvanı​Şube Müdürü
​Telefon​(0342) 321 10 62
Elektronik Posta​aynur.onder@tarimorman.gov.tr
Doğum Yeri ve Tarihi​Gümüşhane-25.04.1971
​Eğitim Durumu​Lisans-Mühendis (Ziraat)
​Yabancı Dil​İngilizce
​Bilgisayar​Windows-Microsoft Office
​Çalışma Hayatı

​2004-2006 Ağrı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Mühendis

2006-2008 Siirt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık MüdürlüğüKurtalan İlçe Müdürlüğü-Mühendis

2008-2014 Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü-Mühendis

2014-2018 Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi-Şube Müdürü

2018-... Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi-Şube Müdürü

​Medeni Durumu
​Adı SoyadıÜnvanı​Elektronik Posta Adresi​Dahili ​Telefon
​Zülküf GEÇERMühendis​​zulkuf.gecer@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1202
​Adil AÇIKGÖZOĞLUMühendis​​adil.acikgozoglu@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1207
​Mehmet ŞAHİNMühendis​​mehmet.sahin@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1206
​Fatma AĞAÇKESENMühendis​​fatma.agackesen@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1207
​Ömer GÖRGÜLÜMühendis​​omer.gorgulu@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1207
​Hülya TAŞDOĞANMühendis​​hulya.tasdogan@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1205
​Derya YILMAZMühendis​​derya.yilmaz@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1204
​Rıfat BAĞATURMühendis​​rifat.bagatur@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1204
​Mehmet BAKÇAMühendis (Tütün)​​mehmet.bakca@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1206
​Abdulkadir TUNCELMühendis (Makine)​​abdulkadir.tuncel@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1204
Bülent ASLANVeteriner Hekim​​bulent.aslan@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1205
Hamit GÜNEŞ​Tekniker​hamit.gunes@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1205
​Bünyamin KIRMIZI​Teknisyen​bunyamin.kirmizi@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1203
​Fatma SARI​Memur​fatma.sari@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1203

İdari ve Mali İşler

​Şube Müdürlüğümüzün Görev Ve Sorumlulukları

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu hukumleri cercevesinde kiralama, satın alma ve benzeri isleri yapmak, temizlik, guvenlik, aydınlatma, ısınma, bakım, onarım, tasıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak,

b) İl mudurluğune ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyac duyulan bina ve arazilerin kiralama, satın alma, kamulastırma gibi islemlerini yurutmek, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yonetmeliği hukumleri cercevesinde tahsis komisyonu olusturmak, puanlama tahsis ve benzeri islemleri yurutmek,

 c) İl mudurluğune ait tasınır ve tasınmazlarına iliskin islemleri ilgili mevzuat cercevesinde yurutmek. Demirbas ve tuketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri islemlerini yapmak,

ç) İl mudurluğunun genel evrak ve arsiv faaliyetlerini duzenlemek ve yurutmek, il teskilatının personel web sitesini olusturmak, il teskilatının gorevleriyle ilgili is ve islemleri bilgisayar ortamında yapmak ve guncellemeleri takip etmek, Yonetim Bilgi Sistemine iliskin hizmet ve calısmaları yapmak,

d) İl mudurluğu personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi icin hizmetici eğitim programları duzenlemek ve il mudurluğune ve Bakanlığımız kuruluslarına aday olarak acıktan ataması yapılan personelin kuruluslarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların eğitimini yapmak, sonuclarını Personel Genel Mudurluğune bildirmek,

e) İl mudurluğunun ihtiyac duyduğu arac, makine, alet ve benzeri araclar ile bunların yedek parcalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini olusturmak,

5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Tasıt Kanunu ve Tasıt Yonetmeliği cercevesinde tasıtlar ile ilgili tum hizmetleri yurutmek,

f) İl mudurluğunde ic kontrol sisteminin kurulması ve isletilmesi ile ilgili calısmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

g) İl mudurluğu personelinin atama, yer değistirme, terfi, ozluk ve mali hakları ile ilgili tum is ve islemleri yapmak,

ğ) Sivil savunma, seferberlik hizmetleri, yangından korunma vb konularda mevzuatına uygun faaliyette bulunmak,

h) Bilgi islem sisteminin kurulması ve sağlıklı calısmasını temin etmek,

ı) İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yurutmek,

i) Diğer mevzuat ve İl muduru tarafından verilecek benzeri gorevleri yapmak.

​Adı Soyadı​Mehmet KARABAY
​Ünvanı​Şube Müdürü
​Telefon​(0342) 321 10 66
​Elektronik Posta​mehmet.karabay@tarimorman.gov.tr
​Doğum Yeri ve Tarihi​Gaziantep-01.01.1978
​Eğitim Durumu​Yüksek Lisans-Uluslararası İlişkiler
​Yabancı Dil​İngilizce
​Bilgisayar​Windows-Microsoft Office-Mac OS-Android
​Çalışma Hayatı

​1996-2002 Adıyaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Samsat İlçe Müdürlüğü-Veteriner Sağlık Teknisyeni

2002-2014 Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Şahinbey İlçe Müdürlüğü-Tekniker

2014-2018 Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü-Şube Müdürü

2018-... Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü-Şube Müdürü

​Medeni Durumu​Evli ve dört çocuk babasıdır.
​Adı SoyadıÜnvanı​​Elektronik Posta AdresiDahili Telefon​
​Abdurrahman TEPEMühendis​abdurrahman.tepe@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1501
​Hafize HASARMühendis​hafize.hasar@tarimorman.gov.tr Pbx: 1501​
​Naciye Yüsra ERENSosyolog​naciyeyusra.eren@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1501
​Fatma OMUZUBOZLUTekniker​​fatma.omuzubozlu@tarimorman.gov.tr Pbx: 1308​
​Emine KILLITekniker​emine.killi@tarimorman.gov.trPbx: 1320​
​Zeynel Abidin KILIÇ​Teknisyen​zeynelabidin.kilic@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1303
​Mehmet KARTAL​Teknisyen​mehmet.kartal@tarimorman.gov.tr Pbx: ​----
​Ramazan FİDAN​Teknisyen​ramazan.fidan@tarimorman.gov.tr Pbx: 1120
​Sami URUL​Teknisyen​sami.urul@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1115
​Gamze BUYURAN​Teknisyen​gamze.buyuran@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1310
​Ziya KILIÇ​Şef​ziya.kilic@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1120
​Berrin KAPLAN​Teknisyen Yardımcısı​berrin.kaplan@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1308
​Cuma TÖRER​Teknisyen Yardımcısı​cuma.torer@tarimorman.gov.tr Pbx: 1320
​Hakkı KILINÇ​Teknisyen Yardımcısı​hakki.kilinc@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1330
​Duran ÇOLAK​Programcı​duran.colak@tarimorman.gov.tr​ Pbx: (0432) 336 83 21
​Serap Bolat AYDEMİRV.H.K.İ​serapbolat.aydemir@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1307
​Kadir DURGUT​Memur​kadir.durgut@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1119
​Ömer Asım BAŞÇI​Memur​omerasim.basci@tarimorman.gov.tr Pbx: ​0
​Emine Tuğba YÜKSEL​Memur​eminetugba.yuksel@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1330
​Yusuf ÇELİK​Memur

​yusuf.celik@tarimorman.gov.tr

 Pbx: ​----
​Fatih ÇELİK​Memur​fatih.celik@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1308
​Mazlım YILMAZ​Memur​mazlim.yilmaz@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1119
​Ali ŞÜDÜT​Memur​ali.südüt@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1120
​Duygu KESEN​Memur​duygu.kesen@tarimorman.gov.tr Pbx: (0432) 336 83 21
​Müslüm BÜYÜKÖZTÜRK​Memurmuslum.buyukozturk@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1119
​Mehmet ALİ ALPMAN​Memur​mehmetali.alpman@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1119
​Ayşe MALIÇOK​Memur​ayse.malicok@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1312
​Murat GÜZEL​Memur​murat.guzel@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1321
Zeynel Abidin KILIÇ​İşçi​zeynelabidin.kilic@tarimorman.gov.tr Pbx: 1303​
​Hasan DOĞAN​​İşçi​hasan.dogan@tarimorman.gov.tr​​ Pbx: 1303​
​Eyüp ÇELİKKOL​​İşçi​eyup.celikkol@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1303​
​Yasin ÖZMEN​İşçi​​yasin.ozmen@tarimorman.gov.tr Pbx: 1114​
​Şahin ERTÜRK​İşçi​​sahin.erturk@tarimorman.gov.tr Pbx: 1321​
Kerim KILIÇ​İşçi​​kerim.kilic@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1114
​Yusuf KOCABEY KARALI​İşçi​​yusuf.kocabeykarali@tarimorman.gov.tr Pbx: 1119​
​Mahmut KARAKUŞ​İşçi​​mahmut.karakus@tarimorman.gov.tr Pbx: 1119​
​Vahit ÖZDEMİR​İşçi​​vahit.ozdemir@tarimorman.gov.tr Pbx: 1119​
​Fatih PALTAOĞLU​İşçi​​fatih.paltaoglu@tarimorman.gov.tr​ Pbx: ----
​Ömer EKİCİ​İşçi​​omer.ekici@tarimorman.gov.tr Pbx: 1114​
​Vakkas YİĞİT​İşçi​​vakkas.yigit@tarimorman.gov.tr Pbx: 1114​
​Niyazi ALTUNAY​İşçi​​niyazi.altunay@tarimorman.gov.tr Pbx: 1308​
​Mehmet KASIRGA​İşçi​​mehmet.kasirga@tarimorman.gov.tr Pbx: 1119​
​Gani KÖŞKEROĞLU​İşçi​​gani.koskeroglu@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1309
​Ökkeş YİĞİT​İşçi​​okkes.yigit@tarimorman.gov.tr Pbx: ​----
​Hulusi ATEŞ​İşçi​​hulusi.ates@tarimorman.gov.tr Pbx: ​----
​Faik OKKAN​İşçi​​faik.okkan@tarimorman.gov.tr Pbx: ​----
​Murat GENÇ​İşçi​​murat.genc@tarimorman.gov.tr Pbx: ​----
​Veysel BİLİCİ​İşçi​​veysel.bilici@tarimorman.gov.tr Pbx: ​----
​Zeki ASLAN​İşçi​​zeki.aslan@tarimorman.gov.tr​ Pbx: ----
​Mahmut AÇIKGÖZ​İşçi​​mahmut.acikgoz@tarimorman.gov.tr​ Pbx: ----
​İlyas KOÇ​İşçi​​ilyas.koc@tarimorman.gov.tr​ Pbx: ----
​Hasan TAŞDEMİR​İşçi​​hasan.tasdemir@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1115
​Baki TANRITANIR​İşçi​​baki.tanritanir@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1116
​Cuma TEKLER​İşçi​​cuma.tekler@tarimorman.gov.tr​ Pbx: ----
​Nahsan UĞURLU​İşçi​​nahsan.ugurlu@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1125
​Hasan CAHAN​İşçi​​hasan.cahan@tarimorman.gov.tr​ Pbx: ----
​Reşit YILDIRIM​İşçi​​resit.yildirim@tarimorman.gov.tr​ Pbx: ----
​Hamza KILINÇ​İşçi​​hamza.kilinc@tarimorman.gov.tr​ ​Pbx: ----
​Şıh Mehmet KAPLAN​İşçi​​sih.mehmetkaplan@tarimorman.gov.tr​ Pbx: ----
​Duran TOMAK​İşçi​​duran.tomak@tarimorman.gov.tr​ Pbx: ----
​Ahmet KORKMAZİşçi​ahmet.korkmaz@tarimorman.gov.tr Pbx: 1501​
​Ali DANA​İşçi​​ali.dana@tarimorman.gov.tr​ Pbx: ----
​Ali YILMAZ​İşçi​​ali.yilmaz@tarimorman.gov.tr​ Pbx: ----
Talat ATEŞ​İşçi​​talat.ates@tarimorman.gov.tr​ Pbx: ----
Adem UZUN​İşçi​​adem.uzun@tarimorman.gov.tr​ Pbx: ----
​Ahmet KARAKOYUNLU​İşçi​​ahmet.karakoyunlu@tarimorman.gov.tr Pbx:​ (0342) 336 83 21
​Mehmet KAYA​İşçi​​mehmet.kaya@tarimorman.gov.tr​ Pbx: ----
​Akif KARÇAK​İşçi​​akif.karcak@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1125
​Muhammet Enes Hüsrev MUTLU​İşçi​​husrev.mutlu@tarimorman.gov.tr​​ Pbx: 1112
​Ayşe KAYA​İşçi​​ayse.kaya@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1125
​Mehmet KAYGIN ​İşçi​​mehmet.kaygin@tarimorman.gov.tr​ Pbx: ----
​Mehmet ÇEVİK​İşçi​​mehmet.cevik@tarimorman.gov.tr​ Pbx: ----
​Yusuf YILDIZ​İşçi​​yusuf.yildiz@tarimorman.gov.tr​ Pbx: ----
​Fadıl DEMİRCİİşçi​​fadil.demirci@tarimorman.gov.tr​ Pbx: ----
​Ali ALKURT​İşçi​​ali.alkurt@tarimorman.gov.tr​ Pbx: ----

Balıkçılık ve Su Ürünleri

Şube Müdürlüğümüzün Görev Ve Sorumlulukları

a) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve
geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve
yetiştiricilik ile pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının
geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi ve belge toplanmasına ve bu
bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri uygulamak, getirilen
düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek,

    Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak,
    Su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak.

    ç) Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve balıkçı

    barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma ve kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini korumaya yönelik tedbirler almak,

    Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri yapmak,
    Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki değerlendirme çalışmalarını yürütmek,
    Alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler yapmak,

    g)   Görev alanı ile ilgili bilgi ve yeni teknolojileri balıkçılara ve su ürünleri
    yetiştiricilerine ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek,

    ğ) Balıkçılar ve diğer sektör paydaşları için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak,

    h) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,

    ı) Av kotalarının takip ve denetimini yapmak

    i) Su ürünleri istihsalinde bulunacak gemiler ve kişiler için ruhsat tezkerelerini, avlanma izinlerini düzenlemek, ruhsat tezkerelerinin vize işlemlerini yapmak,

    j) Yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik olarak, deniz ve içsu alanlarında, karaya çıkış noktalarında, toptan ve perakende satış yerlerinde kontrol ve denetim faaliyetlerinde bulunmak,

    k) Yasak vasıta ve usullerle yapılacak araştırmalar için verilen iznin, uygulamasını takip ve kontrol etmek.

    l) Nesli tehlikede olan türlerin ticareti ile ilgili işlemleri yürütmek,

    m) Su ürünleri ile ilgili menşe ve nakil belgelerini düzenlemek veya düzenletmek ve denetlemek,

    n) İlçelerden gelen bilgiler ve talepler göz önünde bulundurularak balıklandırma ihtiyacının teminine yönelik işlemleri yürütmek,

    o) Çevre dostu üretim modellerinin uygulanmasını sağlamak

    ö) Balıkçılık idari binalarının işletilmesini sağlamak,

    p) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.​

DSC_7791.JPG

​Adı SoyadıMuhammet Enes HÜYÜKLÜ
​Ünvanı​Şube Müdürü
​Telefon(0342) 360 00 16
​Elektronik Postamehmetenes.huyuklu@tarimorman.gov.tr
​Doğum Yeri ve Tarihi​​Adana-01.01.1987
Eğitim Durumu​Lisans-Mühendis (Su Ürünleri)
Yabancı Dil​İngilizce
Bilgisayar​Windows-Microsoft Office
Çalışma Hayatı

​2013 Erzurum Uzundere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Mühendis

2013-2014 Gaziantep Karkamış İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Mühendis

2015-2018 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi-Şube Müdürü

2018-... İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi-Şube Müdürü

​Medeni Durumu​Evli ve bir çocuk babasıdır.
Adı SoyadıÜnvanı​​Mail AdresiDahili Telefon​
Mehmet Selçuk ERTURHAN​Veteriner Hekim​selcuk.erturhan@tarimorman.gov.tr Pbx: 19​
​Mehmet Reşit GÖÇMENMühendis (Su Ürünleri)​​mehmetresit.gocmen@tarimorman.gov.tr Pbx: ​19
​Hanifi UĞURMühendis (Su Ürünleri)​​hanifi.ugur@tarimorman.gov.tr Pbx: 18​
​Yahya KELEŞ
Mühendis​yahya.keles@tarimorman.gov.tr Pbx: 18​
​Abdulmecit AŞUTŞef​​abdulmecit.asut@tarimorman.gov.tr Pbx: ​20
​Hüseyin KARAPOLATMemur​​huseyin.karapolat@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 20
​Hülya Ekici DÖLEK​İşçi​hulya.ekicidolek@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 20
​Abdullah KUZGUN​İşçi​abdullah.kuzgun@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 20

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Şube Müdürlüğümüzün Görev Ve Sorumlulukları

a) Tarım arazilerinde satış, hibe veya takas yolu ile devir işlemlerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapılmasını sağlamak,

b) Tarım arazilerine ilişkin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi talepleri değerlendirmek,

c) Mirasa konu tarım arazilerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda mirasçılara devrini sağlamak,

ç) Mirasa konu tarım arazilerinde mirasçıların anlaşmaları konusunda teknik destek sağlamak,

d) 5403 sayılı Kanunun 8/Ç maddesinde öngörülen süre içerisinde yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin devredilmemesi halinde, bu madde kapsamında Bakanlık ile koordineli olarak yetkili sulh hukuk mahkemesinde açılacak davalara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa intikal ettirmek,

e) Mirasa konu tarım arazilerinde; taşınırların devri, tarımsal arazi yönetiminin tedbiren verilmesi, sona erme, tasfiye ve yan sınai işletmenin devri gibi süreçleri izlemek ve gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

f) Yeter gelirli arazi büyüklüklerini hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeğini belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,

g) Tarım arazilerinin değer tespitlerini yapmak,

ğ) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek ve temlik işlemlerini yürütmek,

h) Yabancıların tarım arazisi edinimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Kiracılık, ortakçılık ve yarıcılık işlerinin yürütülmesini sağlamak,

i) Tarımsal arazi arz ve talep listelerini oluşturmak,

j) Tarımsal arazilerde alıcı, satıcı ve kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan aracılık yapmak,

k) Tarımsal arazilerde kredi işlemlerine teknik destek sağlamak,

l) Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek.

m) Mülkiyetten kaynaklanan ihtilaflarda ve uygulama alanlarında, alım, satım, kamulaştırma ve takas işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

n) Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak, Bakanlığa tahsisli tarım arazileri ile tarım işletmelerinin kiraya verilmesi ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi ile ilgili sekretarya görevini yürütmek,

o) 3083 sayılı Kanun ile uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçen ve bu kapsamda kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesini sağlamak,

ö) Görev alanı ile ilgili bilgileri çiftçilere ulaştırmak, bilgilendirmek, eğitim programları ve projeleri uygulamak,

p) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

​Adı SoyadıBedir KATRANCI​
​ÜnvanıŞube Müdürü​
​Telefon​(0342) 321 10 66
Elektronik Posta​bedir.katranci@tarimorman.gov.tr
​Doğum Yeri ve Tarihi​Gaziantep-01.01.1973
Eğitim Durumu​Lisans-Mühendis (Ziraat)
​Yabancı Dil​İngilizce
​Bilgisayar​Windows-Microsoft Office
Çalışma Hayatı

1998-1999 Rize İli Ardeşen İlçesi Kadastro Müdürlüğü-Kadastro Teknisyeni

1999-2004 Kahramanmaraş İli Ardeşen İlçesi Kadastro Müdürlüğü-Kadastro Teknisyeni

2005-2006 Kilis İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Musabeyli İlçe Müdürlüğü-Mühendis

2006-2015 Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Mühendis

2015-2018 Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubesi-Şube Müdürü

2018-... Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubesi-Şube Müdürü

​Medeni Durumu​Evli ve üç çocuk babasıdır.
​Adı SoyadıÜnvanı​Elektronik Posta Adresi​Dahili Telefon​
​Mehmet KALLİOĞLUMühendis​mehmet.kallioglu@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1506
​Veli Adil ÇELEBİ​Mühendis​veliadil.celebi@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1501
​Zeliha KAVCI​Mühendis​zeliha.kavci@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1501
​Ayşe Özlem KARACA​Mühendis​ayseozlem.karaca@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1501
​Eyüp KARAHAN​Mühendis​eyup.karahan@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1505
​Abdullah KUTLAR
Mühendis​abdullah.kutlar@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1505
​Ender BONCUKOĞLU
Mühendis​ender.boncukoglu@tarimorman.gov.tr Pbx: 1505​
​Rakıp BAKAR​Mühendis​rakip.bakar@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1501
​Eyüp ÖZGÜMÜŞVeteriner Sağlık Teknisyeni​eyup.ozgumus@tarimorman.gov.tr Pbx: ​1505
​Mahmut KURT​Tekniker​mahmut.kurt@tarimorman.gov.tr​ Pbx: 1506
​Dildar Handan GÜLTEKİNİşçi​dildarhandan.gultekin@tarimorman.gov.tr Pbx: ----
''